Bazylika Ofiarowania
Najświętszej Marii Panny

Sanktuarium Matki Bożej
Nieustającej Pomocy

Matka Boża
Nieustającej Pomocy

koronowana
16 czerwca 1999 roku

data nadania tytułu 
bazyliki mniejszej 
13 stycznia 1993 roku


Archidiecezja Krakowska

 width=

Najstarsza wzmianka o kościele w Wadowicach dotyczy 1325 r. kiedy Wadowice jako filia należały do parafii w Mucharzu. Później była to filia parafii w Woźnikach. Po wielkim pożarze miasta w 1440 r. w którym spłonął ówczesny drewniany kościółek w Wadowicach, około połowy XV w. rozpoczęto budowę świątyni murowanej, której pozostałością jest prezbiterium obecnego kościoła. Kościół dzieciństwa i młodości Karola Wojtyły i jedno z miejsc w Wadowicach najbardziej związanych z osobą Jana Pawła II. Od kilkuset lat wadowicki kościół parafialny. Tutaj Karol Wojtyła junior został ochrzczony, modlił się i był ministrantem, przyjął I Komunię świętą i sakrament bierzmowania. W tej świątyni odprawił swoją prymicyjną mszę św. w listopadzie 1946 r. oraz m.in. okolicznościową mszę św. z kazaniem w lipcu 1966 r. z okazji 100-lecia gimnazjum.
Kościół to budowla orientowana, pochodząca z różnych okresów. Najstarszą część kościoła stanowi prostokątne, gotyckie prezbiterium z XV w., trzynawowy korpus wzniesiono pod koniec XVIII w. zaś zakrystię dobudowano w 1857 r. Pod koniec XIX wieku świątynia uzyskała obecny wystrój bryły i elewacji, z charakterystycznym cebulastym hełmem wieży usytuowanej na osi, zaprojektowany w okresie przebudowy kościoła przez znanego krakowskiego architekta, Tomasza Prylińskiego. Ornamenty oraz rzeźby fasady wykonał krakowski rzeźbiarz Zygmunt Langman. W latach 1945-1947 dobudowano przedsionki boczne po obydwu stronach korpusu głównego oraz dwa aneksy zakrystii.
W kaplicy Najświętszej Rodziny, usytuowanej od północnej strony prezbiterium znajduje się kamienna barokowa chrzcielnica ze złoconą pokrywą, przy której 20 czerwca 1920 r. przez kapelana wojskowego ks. Franciszka Żaka ochrzczony został Karol Wojtyła. Także od północnej strony znajduje się kaplica Cudownego Obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, otaczanego w Wadowicach kultem od ponad stu lat. Papież Jan Paweł II modlił się przed tym obrazem podczas trzykrotnego papieskiego nawiedzenia świątyni, a podczas trzeciej wizyty w rodzinnym mieście, w dniu 16 czerwca 1999 r. ozdobił wizerunek papieskimi koronami. 27 maja 2006 r. modlił się przed tym obrazem papież Benedykt XVI. Przy obrazie dwa wota ofiarowane przez Jana Pawła II, różaniec papieski podarowany w dniu 16 czerwca 1999 r. oraz budzik, otrzymany przez Papieża od mieszkańców Lourdes, w sierpniu 2004 r. Budzik służył Ojcu Świętemu w ostatnich miesiącach papieskiej posługi, a po Jego śmierci został złożony Matce Bożej jako swoiste „wotum czasu”.
Od południowej strony przy prezbiterium kaplica Ukrzyżowania Pana Jezusa, obecnie z wystawionymi relikwiami O Maksymiliana Kolbego oraz Szymona z Lipnicy i Ojca Pio. Kaplica służy jako miejsce liturgii dla przybywających do wadowickiej świątyni pielgrzymek. Natomiast równolegle do wejścia głównego świątyni nowo utworzona Kaplica Papieska, przeznaczona na miejsce kultu Sługi Bożego Jana Pawła II.
Sklepienie świątyni zdobią freski związane z posługą Jana Pawła II na Stolicy Archidiecezji Krakowskiej oraz Stolicy Piotrowej. W prezbiterium namalowano wizerunki polskich świętych i błogosławionych wyniesionych na ołtarze przez Jana Pawła II bądź związanych z diecezją krakowską. W nawach głównego korpusu oraz Kaplicy Papieskiej freski ilustrują dziesięć spośród 14 encyklik Jana Pawła II, w Kaplicy Świętej Rodziny malowidła przypominają osiem spośród 14 adhortacji apostolskich Papieża natomiast w Kaplicy Ukrzyżowania Pana Jezusa osiem listów apostolskich Jana Pawła II. W ten sposób wykonana w latach 2002-2003 polichromia stała się „przekrojową” ikoną papieskiego nauczania z okresu pontyfikatu Jana Pawła II. Polichromię poświęcił 24 kwietnia 2003 r. ks. kardynał Franciszek Macharski.
We wnętrzu świątyni m.in. tablice epitafijne byłych proboszczów, a przy wejściu głównym do kościoła tablica upamiętniająca fakt podniesienia świątyni w 1992 r. bullą papieską do godności Bazyliki Mniejszej.
Na zewnątrz, na frontonie Bazyliki tablice pamiątkowe dedykowane Janowi Pawłowi II, Henrykowi Sienkiewiczowi, oraz synom ziemi wadowickiej – żołnierzom Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich i 3. Dywizji Strzelców Karpackich oraz 12. Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej, walczącym o niepodległość Polski na wielu frontach wojen XX w. Na południowej ścianie świątyni, prawie na wprost okien mieszkania Wojtyłów, zegar słoneczny z dewizą Czas ucieka, wieczność czeka. Po śmierci Jana Pawła II pomiędzy oznaczeniami godz. IX i X domalowano wpis + 2 kwietnia 2005 przypominający odejście Papieża do Domu Ojca o godz. 21.37. Przed Bazyliką Pomnik Jana Pawła II autorstwa Maksymiliana Biskupskiego. Obelisk przedstawia Papieża wychodzącego z ul. Kościelnej, od wadowickiej świątyni i domu rodzinnego w „drogę do Rzymu”.

Wadowice_21.jpg
Wadowice_22.jpg
Wadowice_19.jpg
Wadowice_06.jpg
Wadowice_09.jpg
Wadowice_10.jpg
Wadowice_18.jpg
Wadowice_08.jpg
Wadowice_07.jpg
Wadowice_12.jpg
Wadowice_14.jpg